19. ÅRGANG
Onsdag 5. septemebr 2018
Fredag 7. september 2018
Lørdag 8. september 2018
Mandag 10. september 2018
Søndag 23. september 2018
Tirsdag 11. september 2018
Tirsdag 11. septemebr 2018
Tirsdag 11. september 2018
Onsdag 12. september 2018
Torsdag 13. september 2018
Onsdag 12. september 2018
Lørdag 15. september 2018
Lørdag 15. september 2018
Søndag 16. september 2018
Søndag 16. september 2018
Mandag 17. november 2018
Onsdag 19. september 2018
Mandag 17. september 2018
Tirsdag 18. september 2018
Tirsdag 18. september 2018
Onsdag 19. september 2018
Jess V. Laursen, Skelund
Lørdag 22.
september
2018
Søndag 23. september 2018