ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
ERHVERV
Aalborg fremrykker renovering og nyanlæg for 400 mio. kr.
Corona stikker en kæp i hjulet på grøn omstilling
Ønsker kompensation til firmaer, der må hjemsende medarbejdere
Ny chef for Arbejdsmarked og Uddannelse
Nedenfor:
MARIAGERFJORD: Blandt 21 ansøgere til stillingen som leder af Mariagerfjord Kommunes arbejdsmarkeds- og uddannelsesområde, har ansættelsesudvalget valgt 36-årige Simon Elkjær Mæng. Han er for tiden konstitueret beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune. 
 
Et bredt indstillingsudvalg med direktør Torben Ladefoged for bordenden har varetaget opgaven med at finde den rigtige lederprofil til det vigtige fagområde. Han er overbevist om, at valget af Simon Elkjær Mæng er det helt rigtige.
 
- Med Simon får vi en helhedsorienteret og visionær leder i spidsen for vores arbejdsmarkeds- og uddannelsesområde. Jeg er sikker på, at han er den rigtige profil til at videreføre de flotte resultater til gavn for vores borgere og virksomheder. Han kommer med masser af erfaring, ny inspiration og nogle stærke værdier omkring god borgerservice, der matcher de fokusområder, som skal være bærende i vores videre udvikling, siger Torben Ladefoged.
 Trods sin relativt unge alder har Simon Elkjær Mæng en lang lederkarriere i bagagen. Siden 2010 har han blandt andet være afdelingsleder, jobcenterchef og centerleder inden for arbejdsmarkedsområdet i Silkeborg Kommune.
 
Simon Elkjær Mæng glæder sig til de nye udfordringer i Mariagerfjord Kommune.
 
- Jeg glæder mig til at blive en del af ledergruppen i Mariagerfjord Kommune, hvor jeg ser frem til at udvikle arbejdsmarkedsindsatsen sammen med mine kolleger, samarbejdspartnere og naturligvis sammen med de borgere og virksomheder vi er sat i verden for at hjælpe, siger Simon Elkjær Mæng.
 

Onsdag 4. marts 2020
Han begyndte som elev ved Silkeborg Kommune 2003 og har siden taget en lang række uddannelser, herunder blandt andet en diplomuddannelse i ledelse, en projektlederuddannelse hos COK og diplomuddannelser i 'digital forvaltning' og 'psykologi og moderne kommunikation'. I øjeblikket er Simon i gang med en masteruddannelse i offentlig ledelse.
 
Simon bor i Silkeborg og er gift med Maria. Sammen har de tre børn på 4, 9 og 12 år.  Han tiltræder jobbet som fagchef for Arbejdsmarked og Uddannelse 1. april.
 Simon Elkjær Mæng
Lørdag 14. marts 2020
HELE LANDET: Statsminister Mette Frederiksen har hjemsendt alle offentligt ansatte, der ikke har livsvigtige funktioner, med fuld løn. Der har vi fuld forståelse for, men det er også en flot gestus på samfundets vegne. Hvis Danske Malermestres medlemmer skulle finde på at gøre det samme, er det desværre en omkostning, de må afholde af egen lomme.

Det siger direktør Ole Draborg, Danske malermestre.

- Aktuelt er mere eller mindre alle vores medlemmer i en situation, hvor de er nødt til at afskedige eller hjemsende medarbejdere, fordi kunderne en bloc aflyser planlagte opgaver. Derfor er der i den grad behov for, at regeringen tager en beslutning om, at de virksomheder, der på grund af de helt ekstraordinære begivenheder er tvunget til at hjemsende medarbejdere, bliver kompenseret herfor, påpeger Ole Draborg.

- Vi foreslår en midlertidig kompensationsordning, hvor virksomhederne i en periode kan få hel eller delvis refusion for afholdte lønudgifter, når der er indtrådt arbejdsmangel som følge af coronavirus, og virksomhederne derfor ikke kan beskæftige medarbejderne. En sådan ordning kan sikre, at virksomhederne undgå større afskedigelser indtil denne ekstraordinære situation forhåbentligt snart er overstået, fastslår han.
 
Danske malermestre:
Ole Draborg
Søndag 29. marts 2020
HELE LANDET: Siden statsminister Mette Frederiksen mere eller mindre lukkede Danmark ned onsdag den 11. marts, har mange offentlige bygninger som skoler, universiteter og administrationsbygninger stået gabende tomme. Mere end en tredjedel af de bygninger mangler et gyldigt energimærke ved udgangen af 2020.

Men når samtlige offentlige bygninger er lukket pga. Covid-19 bliver det vanskeligt at nå i mål med energimærkningen. Dermed risikerer vi ifølge Hans Jørgen Lorenzen, administrerende direktør i EBAS, at coronavirusset stikker en kæp i hjulet på den grønne omstilling af den kommunale bygningsmasse.

Han opfordrer til, at man udnytter den specielle situation. Bygningssagkyndige, energirådgivere og andre med ekspertise på området bør få adgang til de tomme bygninger for at foretage de nødvendige vurderinger af bygningernes tilstand og energiforbedringspotentialer, mener han.

- Vi står i en ekstraordinær situation med denne sundhedskrise. Mange aktiviteter og opgaver er af gode grunde sat i bero, men med de kommunale bygninger har vi altså nogle bundne opgaver, som vi ifølge loven skal i mål med inden årets udgang. Omstændighederne har givet os en unik mulighed for at udføre opgaven, hvis vi får adgang til bygningerne, som jo står mere eller mindre mennesketomme hen. Arbejdet vi kunne udføres effektivt og umiddelbart, siger Hans Jørgen Lorenzen.

Ifølge lovgivningen på området skal alle bygninger have et gyldigt energimærke. Da et stort antal energimærker udløber i år, skal op mod en tredjedel af alle de kommunale bygninger altså have opdateret deres energimærke eller mærkes, hvis de ikke har et i forvejen. Dette skal ske inden udgangen af 2020. Ideen med energimærkerne er at få en status på bygningers energimæssige tilstand og angive relevante energiforbedringer til gavn for kommunernes energiforbrug og budget, men også for at bidrage til Danmarks samlede klimaindsats.Hvis ikke opgaven bliver sat i gang nu, er det min vurdering, at det ikke vil være alle kommuner, der når i mål med den lovpligtige energimærkning inden årets udgang, siger Hans Jørgen Lorenzen.

Hans Jørgen Lorenzen opfordrer derfor til at udvise rettighed omhu og handle nu - ikke mindst også til gavn for en bredere skare af producenter, leverandører og håndværkere.

- Igangsættelse af energimærkningen af de kommunale bygninger vil betyde øget aktivitet med større efterspørgsel på det producerende og udførende led. Forbedringerne vil øge efterspørgslen efter isolering, belysning, døre/vinduer mv. Samtidig bliver der masser af arbejde til håndværkere, som skal udføre forbedringerne, siger Hans Jørgen Lorenzen.

- Lad os udnytte den ekstraordinære situation til at løse en bunden opgave til gavn for klimaet og samtidig holde hjulene i gang til fordel for mange aktører i rådgiverbranchen, i produktionen samt håndværksfirmaer og deres ansatte, slutter Hans Jørgen Lorenzen.
Hans Jørgen Lorentzen
Tirsdag 31. marts 2020
AALBORG: Aalborgenserne kan se frem til bedre bygninger og veje, samtidig med at virksomhederne får vækst og redder jobs. Det bliver muligt, fordi budgetforligspartierne i Aalborg Kommune er enige om at sigte efter at fremrykke renoverings- og anlægsopgaver for 400 millioner kr.

- Jeg er glad for at kunne fortælle, at vi i dag er blevet enige om at sigte efter at kunne fremrykke renoveringsopgaver for 400 mio. kr. Jeg er rigtigt glad for beslutningen, for det betyder, at vi både kan redde jobs og skabe omsætning i virksomhederne, samtidig med at vi får bedre bygninger og veje, siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.

Det er KL og Regeringen, der har indgået en ny aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Et af hovedelementerne i aftalen er fremrykning af anlægsinvesteringer, herunder at kommunerne sættes fri af den aftalte anlægsramme for 2020, og at der gives lånefinansiering til den forøgede anlægsaktivitet. På den måde kan der komme gang i beskæftigelsen her og nu.

Siden aftalens indgåelse er der i Aalborg Kommune arbejdet hastigt med at skabe overblik over, hvilke initiativer kommunen kan fremrykke og igangsætte i løbet af 2020. De præcises lånebetingelser kendes dog ikke endnu, og der kan være usikkerheder forbundet med nogle af projekterne i forhold til igangsætning og tidsplaner. Det bliver belyst i den kommende tid og frem mod den politiske behandling i byrådet 20 april.

- Vi sætter det hele i gang, så hurtigt vi kan. Det bliver især vores daginstitutioner, skoler og plejecentre, der har høj prioritet, så både arbejdsmiljøet og indeklimaet bliver forbedret. Derudover vægter vi klima- og energiforbedringer højt samt veje og trafiksikkerhed, siger Thomas Kastrup-Larsen.
Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.

Onsdag 1. april 2020
HELE LANDET: Stark, der blandt andet handler med byggematerialer, vil udskyde betalinger til sine leverandører i to måneder for i stedet at få mulighed for at forlænge kreditterne til sine kunder. Det vækker dog ikke begejstring blandt leverandørerne.

I en meddelelse til de større leverandører har Stark ifølge Børsen anmodet om betalingsfrihed i april og maj. Det gælder blandt andet Troldtekt, som dog ikke ønsker at imødekomme anmodningen.

- Det er klart, at vi ikke har mulighed for at agere bank for Stark. Det vil have store konsekvenser for os, hvis vi skal udskyde vores indtjening, siger Peer Leth, administrerende direktør i Troldtekt, til Børsen.

I første omgang har Stark ifølge en pressemeddelelse kontaktet leverandører, der sælger for mere end 10 millioner kr. om året til Stark, med en appel om at tilkendegive, hvorvidt de vil være i stand til at udvide de sædvanlige betalingsfrister, hvis det skulle blive nødvendigt. Formålet er at kunne forlænge kreditten til kunderne i det danske byggeri, hvis situationen blandt SMV'erne forværres, navnlig hvad angår likviditet.

- Vi har kontaktet en række af vores leverandører af en vis størrelse for at åbne en dialog om, hvordan vi kan stå sammen og hjælpe de svagere led i værdikæden, nemlig de små og mellemstore håndværkere. Det er vigtigt for mig at understrege, at det naturligvis er helt frivilligt om vores leverandører vil bidrage til dette, og at vi kun har henvendt os til vores største leverandører, siger Jørgen Holmgaard, direktør for Stark Group Sourcing, som står for indkøb på tværs af de 5 lande, hvor Stark ejer og driver virksomheder.

Jørgen Holmgaard er helt bevidst om, at der kan være leverandører, som ikke har mulighed for at bidrage, hvilket naturligvis er helt forståeligt.


Blot mener Stark, at det er vigtigt at få påbegyndt en dialog, så branchen er bedre forberedt, hvis Coronakrisen fortsætter længe endnu.

Indtil videre har tilbagemeldingerne fra leverandørerne været blandede. Nogle leverandører er positive, mens andre har bedt om yderligere dialog eller afvist appellen.

 -For os handler dette initiativ om rettidig omhu og om at stå sammen i en højest ulykkelig, usædvanlig og alvorlig situation. Vi ser ind i et muligt scenarie, hvor vores kunder - de mindre håndværkere - kan få svært ved at holde hjulene i gang. Det ville være ulykkeligt - ikke blot for dem, for Stark og vores leverandører, men også for det danske samfund. Vi har derfor en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan for at hjælpe alle i den værdikæde, slutter Jørgen Holmgaard.