MÆRKEDAGE
Har du en mærkedag kan du maile den til ØSTKYSTEN
oestkysten@mail.dk
ALS: På fjernvarmeværket i Als blev 1. november den store skiftedag.

Efter 30 år som ansat ved varmecentralen og en årrække som chef går Carl Peter Bohl på efterløn, og jobbet overtages af nuværende varmeassistent An-ders Andersen, der har været tilknyttet værket i en årrække. Som ny assistent har bestyrelsen valgt Martin Bonde, der ligeledes tiltræder 1. november.

I de mange år, Carl Peter Bohl har været tilknyttet varmeværket i landsbyen, har det været igennem en rivende udvikling, men forsyningssikkerheden har været stor.

Fjernvarmeværket i Als blev oprindelig bygget som et oliefyret værk. Det værk er fortsat til rådighed, hvis alt andet bryder ned.

Værket overgik som et af de første i Sydøsthimmerland til at bruge halm som brændsel. Det betød, at man "undgik" at blive tilsluttet naturgasledningen, som ligger blot få kilometer fra Als.

"Calle", som Carl Peter Bohl kaldes i daglig tale, kom til værket som anden-mand, da Poul Davidsen var leder.

Han har, som først assistent og siden leder, været en solid arbejdskraft, som bestyrelsen med rette altid har haft stor tillid til. Ud over den daglige drift på selve værket og adskillige "udrykninger" på alle tider af døgnet, når der har væ-ret stop på halmfremføringen, og det begyndte at brænde udenfor fyret, har han i vid udstrækning også stået for reparationer på ledningsnettet.

I dag bliver vandet på fjernvarmeværket foruden af halm også opvarmet af solen. Et stort solfangeranlæg sydvest for værket blev opstillet for et par år siden.

Takker af og ny i job
Store skiftedag på fjernvarmeværk i Als
Carl Peter Bohl takker af.
Anders Andersen tager over